header afbeelding

Clairmarais: een door middeleeuwse monniken ingepolderd moerassig gebied met veel kanaaltjes die al eeuwenlang transport mogelijk maken voor de groenteteelt in de akkers. Door turfwinning zijn Les Etangs de Rommelaëre ontstaan. Een waterrijk gebied waar vogels naar hartenlust kunnen foerageren. Zomertortel, heggenmus, fitis, tuinfluiter, cetti’s zanger, zwartkoppen, ze roepen om aandacht.

Cart